Resmi İlan Diğer İlanlar

SATIŞ İLANI 19 Haziran 2018

ANKARA DSİ V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz malın mülkiyeti 2886 sayılı Devlet İhale kanununun 45. maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait “Taşınmaz mal Satış Yönetmeliği’ne göre “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile Mustafa Kemal Mah. 2151/1.Cadde A Blok No:24 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan DSİ 5.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte satışı yapılacaktır.

2- “Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi” İdaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir.

3- İhaleye iştirak edecek şirketler, şirketin imza sirküleri veya şirket namına tekliflerde

bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.

4-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 5. Maddesinde yazılı şartlara haiz olmak ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce DSİ 5.Bölge Müdürlüğü, Ankara Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya TC Vakıflar Bankası Söğütözü Ankara Şubesinde bulunan TR89 0001 5001 5800 7302 9847 80 Iban no.lu hesabına geçici teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile ihale Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

5- Gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.

6- Satışla ilgili her türlü Vergi, (%18 KDV, Binde 5,69 Karar Pulu Bedeli) rüsum ve harçlar ile tapu masrafları alıcıya aittir.

 

Sıra

No

 

İl

 

İlçe

Mahalle / Köy

Parsel

Yüzölçümü m²

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Düzce

Merkez

Çınarlı

280

28

Tarla

700,00

21,00

27.06.2018

14:30

 

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri