Resmi İlan Diğer İlanlar

SATIŞ İLANI 5 Temmuz 2018

T.C.
DÜZCE
İCRA DAİRESİ
2016/2982 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, 1343 Ada, 4 Parsel, DARICI Mahalle/Köy,Düzce ili,Merkez İlçesi, Darıcı Mahallesi, Elmalık mevkiinde bulunan ve tapunun 1343 ada 4nolu parselini teşkil eden Arsa vasıflı ana taşınmazın Müdürlüğünüz ile birlikte yapılan keşfine Kadastro, İnşaat ve Ziraat bilirkişileri olarak katıldık.Dava konusu taşınmaz; içinde üç adet yapı ve çeşitli meyve ağaçlarının bulunduğu 2.294,31 m2 yüzölçümlü bir arsadır.Ayrık Nizam 2 (iki) Kat, Taks: 0.30 ve Kaks: 0.80 olarak yapılaşma hükümleri belirlendiği bildirilmiştir.
1-Taşınmazın sınırlan içerisinde bir adet taban alanı 174,00 m2 olan iki katlı betonarme mesken binasının bulunduğu, binanın zemin katının bitmiş vaziyette olduğu ve mesken olarak kullanıldığı, dışının sıvalı ve boyalı olduğu, kapı ve pencere doğramalarının takılı olduğu, elektrik ve suyunun mevcut olduğu, 1. katın ise kaba inşaatının bitmiş olduğu, tuğlasının örülü olduğu, çatısının örtülü olduğu, kapı ve pencere doğramalarının takılmamış olduğu» sıvasız ve boyasız vaziyette olduğu görülmektedir,
2-Taşınmazın sınırları içerisinde bir adet taban alam 123,00 m2 olan tek katlı betonarme mesken binasının bulunduğu, binanın dışının sıvasız ve boyasız olduğu, çatısının açık olduğu ve demir filizler bırakılmış olduğu, kapı ve pencere doğramaları takılı olduğu, elektriğinin ve suyunun bağlı olduğu görülmektedir.
3-Taşınmazın sınırlan içerisinde bir adet taban alanı 55,00 m2 olan altı yığma üstü ahşap samanlık-depo binasının bulunduğu, binanın alt katının dışının sıvalı olduğu, üst katının ise tahta çakılı olduğu, çatısının örtülü olduğu görülmektedir.
İ-İki katlı betonarme mesken binasının maddi değeri:
Toplam kullanılan alan= 174,00 m2 zemin kat + 146,00 m2 l.kat = 320,00 m2
Yapının yaklaşık maliyeti= 174,00 m2 x 630,00 TL. + 146,00 x 630,00 TL. x % 40 inşaatın tamamlanma oranı Yapımn yaklaşık maliyeti= 109.620,00 TL. + 36.792,00 TL. = 146.412,00 TL.
Yapının güncel maddi değeri= Yaklaşık maliyet - Aşınma yıpranma payı
Yapının güncel maddi değeri= 146.412,00 TL - (% 6 aşınma yıpranma payı)= 137.627,00 TL. 
2-Tek katlı betonarme mesken binasının maddi değeri:
Toplam kullanılan alan= 123,00 m2
Yapının yaklaşık maliyeti= 123,00 m2 x 630,00 TL.= 77.490,00 TL.
Yapının güncel maddi değeri= Yaklaşık maliyet - Aşınma yıpranma payı
Yapmın güncel maddi değeri= 77.490,00 TL - (% 25 aşınma yıpranma payı)= 58.117,00 TL.
3- Altı    yığma fistû ahşap samanlık-depo binasının maddi değeri:
Toplam kullanılan alan= 55,00 m2 alt kat + 55,00 m2 üst kat = 110,00 m2
Yapının yaklaşık maliyeti= 55,00 m2 x 180,00 TL. + 55,00 m2 x 1 İ8,00 TL.= 16.390,00 TL.
Yapının güncel maddi değeri= Yaklaşık maliyet - Aşınma yıpranma payı
Yapının güncel maddi değeri= 16.390,00 TL - (% 25 aşınma yıpranma payı)= 12.292,00 TL.
TOPLAM = 208.036.00 TL.
taşınmazın toplam maddi değeri 670.383,00TL olup satışa konu hisse borçlunun hissesi olan 3/16 oranında hissenin bedeli 125.697,00TL
KDV Oranı                             : %18
Kaydındaki Şerhler                : tapu kaydındaki gibi 
1. Satış Günü                             : 15/08/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
2. Satış Günü                             : 19/09/2018 günü 10:25 - 10:30 arası
Satış Yeri                             : Fevzi Çakmak Mahallesi Kalıcı İşyerleri B Blok No:234, Zemin Kat Oda No:66 (Atos Altı-İl Özel İdare Karşısı) Merkez/DÜZC
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/2982 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri