Resmi İlan Diğer İlanlar

İHALE İLANI 10 Mayıs 2018

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listelerde belirtilen taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla 5 yıl süreli olarak kiraya verilecektir. İhale 17 Mayıs 2018 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

 

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, tahmini bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir. Kesin teminatı ise geçici teminat bedelinden az olmamak üzere ihale sonucu ortaya çıkacak olan aylık kira bedeli üzerinden bir yıllık %6 oranında hesaplanacaktır.

 

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNA GÖRE KİRALANACAK TAŞINMAZ LİSTESİ

S.No

Cinsi

Adres

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Tutarı

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Büfe

Kültür Mah.Mansur Bayram Cad. No:1

 

900.000,00

 

27.000,00

 

17.05.2018

 

14:00

2

Büfe

Kültür Mah.Mansur Bayram Cad. No:5

 

480.000,00

 

14.400,00

 

17.05.2018

 

14:20

3

Sosyal Tesis

Darıcı Mah.5759 Sk. No:6B

 

240.000,00

 

7.200,00

 

17.05.2018

 

14:45

4

Park

Cedidiye Mah. H.Hasan Efendi Cad.No:23

 

300.000,00

 

9.000,00

 

17.05.2018

 

15:00

5

Terminal Giriş/Çıkış

Şehirlerarası Otobüs Terminali Darıcı Mah. 5734 Cad. No:1

 

1.800.000,00

 

54.000,00

 

17.05.2018

 

15:20

 

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

 

Gerçek Kişiler İçin;

  1. Kanuni ikametgâh belgesi (Tüzel kişilerde aranmaz)

  2. Nüfus cüzdan sureti (Tüzel kişilerde aranmaz)

  3. 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

  4. İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.

  5. İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyan yazısı.

 

Tüzel Kişiler İçin;

a) Vergi Levhası.

b) Ticaret Sicil Tasdiknamesi aslı,

c) Tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.(İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

d) Şirket Ana Sözleşmesi veya Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak İstekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

f) 2886 sayılı kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuzun aslı)

g) İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyan yazısı.

h) İhale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuz.

 

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

 

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden ücretsiz olarak görebilir. İhaleye katılım için doküman satın alınması zorunludur. İhale dokumanı 50 TL’dir. İlan olunur.

 

Dursun AY

Belediye Başkanı

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri