İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
A
a

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU DÜZCE İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ SSK POLİKLİNİK HİZMET BİNASI BAHÇESİNDEKİ 25.24 M2 LİK KAPALI ALANDAKİ BÜFE, KANTİN VE ÇAY OCAĞINA AİT (01.01.2016–30.09.2016 TARİHLERİ ARASI) 9 AYLIK İHALE İLANI

 

 

 

MADDE–1: İdareye İlişkin Bilgiler

İdarenin Adı : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

Adres : Muncurlu Köyü / DÜZCE

Telefon : 380 529 13 00

Faks : 380 549 78 19

 

MADDE-2: İhale Edilecek Kantin

 

 

S.NO

 

 

İDARE ADI

 

 

İHALE EDİLECEK YER

01.01.2016–30.09.2016 DÖNEMİNE AİT 9 AYLIK

 

MUHAMMEN KİRA BEDELİ (BRÜT)

 

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (%10)

1

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

 

 

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi SSK Poliklinik Binasının bahçesinde bulunan 25.24 m²lik kapalı alanın

55.313,00 TL

5.532,00 TL

 

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi SSK Poliklinik Hizmet binasının bahçesinde bulunan 25.24 m² lik kapalı alanın büfe, kantin ve çay ocağı olarak kullanılmak üzere ihale edilecektir. Gösterilecek olan alana yapılacak her türlü masraf kantin işleticisine ait olup, kullanılacak masa, sandalye vs. demirbaş malzeme ile elektrik, su ve ısıtma bedeli kantin işleticisi tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE–3: İhale İle İlgili Bilgiler

İhale Usulü: Kantin İhalesi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

İhalenin Yapılacağı Adres : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Hizmet Binası toplantı

Salonunda.

İhale Tarihi : 21/12/2015

İhale Saati : 10.00 da

 

MADDE–4: İhaleye Katılmak İçin Gerekli Olan Belgeler:

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi SSK Poliklinik Hizmet binasının bahçesinde bulunan 25.24 m² lik kapalı alanın büfe, kantin ve çay ocağı kiralama işi’nin Muhammen Bedeli’nin % 10’u olan 5.532,00 TL geçici teminat Düzce Atatürk Devlet Hastanesi T.Halk Bankası Düzce Şubesindeki TR 17 0001 2009 3270 0005 0000 68 hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine göre hazırlanmış mevduat ve katılım bankalarının verecekleri ihale tarihinden itibaren en az 6(altı) ay süreli veya süresiz teminat mektupları.

  1. Yasal yerleşim yerini gösterir belge.(ikametgâh)

  2. Nüfus Cüzdanı Sureti

  3. Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi son altı ay içerisinde alınmış olacaktır. Gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir). Tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasında veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

  4. Posta ile yapılacak müracaatlar da teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 38. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir şekilde sorumlu değildir.

  5. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesinin Satınalma Servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve 50 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye teklif vermek isteyenler doküman satın almak zorundadır.

 

MADDE-5: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

  1. Hastanede görev yapan hiç kimse ihaleye iştirak edemez.

  2. Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

  3. İlimizde daha önce kantin ihalesine katılıp taahhüdünden vazgeçen, sözleşme imzalamadığı için ihaleden men yasağı alan istekliler ihaleye katılamazlar. Katıldıkları tespit edilenlerin sözleşmeleri fesih edilerek kati teminatları idareye gelir kaydedilir.

  4. Daha önce her hangi bir kantin işletmeciliği ihalesini kazanıp işletmecilik yaparken, kendi kusurundan dolayı idarece sözleşmesi feshedildiği için ihaleden men yasağı alan istekliler bu ihaleye katılamaz. Bu durumda olup, ihale üzerinde kalan isteklinin bu durumun tespitinde teminatları gelir kaydedilecek ve sözleşmeleri feshedilecektir.

 

MADDE–6:

  1. Komisyon ihaleyi 2886 sayılı kanunun 29. Maddesine istinaden gerekçesini belirtmek suretiyle yapıp yapmamakta serbesttir.

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri