İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İHALE İLANI
A
a

ANKARA DSİ V.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI (Düzce 55.Şube Müdürlüğü)

 
1- Aşağıda özelliği belirtilen taşınmaz mal mülkiyeti 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45/c maddesi ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ait “Taşınmaz mal Satış Yönetmeliği’ne göre satılacaktır.
2- İhale “AÇIK TEKLİF USULÜ” ile DSİ V.Bölge 55.Şube Müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.
3- Taşınmaz malın “Satış Şartnamesi” idaremizden bedelsiz olarak temin edilebilir. Şartnamede belirtilen koşullar çerçevesinde satış yapılacaktır.
4- İhaleye iştirak edecek şirketler, şirketin imza sirküleri veya şirket namına tekliflerde bulunacak kimselerin şirketin vekili olduğunu noterden onaylı vekaletname, şirketin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden ve siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmi makamlardan şirketin kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge (ilk ilan tarihinden sonra alınmış) ile başvuruda bulunması gerekmektedir.
5- İhaleye girebilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 9.maddesindeki şartlara haiz bulunmak (a-Kanuni ikametgah belgesi ve Türkiye’de tebligat için adres bildirmek. B-Gerekli nitelik ve yeterliği haiz bulunmak. C-istenilen teminatı vermek.
D-Gerekli belgeleri ibraz etmek.) ve geçici teminatın ihale günü ve saatinden önce Ankara DSİ V.Bölge hizmet binasında faaliyetine devam eden DSİ 5.Bölge Müdürlüğü, Ankara Muhasebe Müdürlüğü veznesine veya İdaremizin Ziraat Bankası
Ulus Heykel şubesinde bulunan TR 2400 0100 1233 5670 5866 5022 Iban no.lu hesabına yatırılarak dekontunun veya süresiz banka teminat mektubu verilmesi halinde komisyona ibraz edilmesi gerekmektedir.
6- İsteklilerin geçici teminat bedelini 17/02/2014 tarihinde ve saat 12:00 ye kadar yatırmaları, ihale gün ve saatinden yarım saat önce ihale Komisyonu Başkanlığına geçici teminatı yatırmış olarak kimlikleri ile başvurmaları gerekmekte olup, gecikme halinde ihaleye iştirak etmek mümkün değildir.
7- Her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderler alıcıya aittir.
İLİ : DÜZCE
Köyü/ Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü Tahmin edilen Geçici Tem. İhale İhale
İlçesi : Mah. No. M2 Bedel TL. TL.( %10 ) tarihi saati
            (KDV hariç)
Merkez Gölormanı Tarla 887 450,00 6.750,00 675        17.02.2014            13:30
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri