İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İHALE İLANI
A
a

DÜZCE VALİLİĞİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN DOĞALTAŞ-KALKER OCAĞI RÖDOVANS KARŞILIĞI KİRAYA VERİLECEKTİR

Düzce İl Özel İdaresinden:
1 - İşletme ruhsatı İdaremize ait Düzce İli, Merkez ilçesi, Fındıklı Aksu köyü G-26-b-4 pafta dahilinde bulunan, 200705226 ruhsat ve 3141331 erişim numaralı II. Grup (Doğaltaş-Mermer) Maden Ocağı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Rödövans karşılığı kiraya verilecektir. 
2 - Sahanın kiralama dönemi sözleşme tarihinden itibaren 10(on) yıl olup, muhammen bedeli 437.400,00 (dörtyüzotuzyedibindörtyüz) TL (KDV hariç) Rödövans’tır.
3 - Geçici teminat tutarı 13.122,00 (onüçbinyüzyirmiiki) TL’dir.
4 - İhale 30/01/2014 Perşembe günü saat 11:00’de Şerefiye Mah. Şehit Ruhsar Cad. No:1 Merkez/DÜZCE adresinde, İl Encümeni huzurunda yapılacaktır.
5 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a- İhale şartnamesinin satın alındığına ve bedelinin ödendiğine dair makbuz,
b- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge/makbuz,
c- Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,
d- İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış kanuni ikametgâh ve tebligat adresi,
e- Tüzel kişilik olması halinde kanıtlayıcı belgeler, (İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi odası sicil kayıt belgesi, meslek odası kaydı)
f- Noter tasdikli imza sirküsü,
g- İsteklinin bağlı bulunduğu vergi dairesinden vergi borcu olmadığına dair belge,
h- Sosyal Güvenlik Kurumundan borcu olmadığına dair belge,
i- İl Özel İdaresine (vergi, resim, harç, su, kira, çtv, masraf vs.) borcu bulunmadığına dair belge,
j- Vekâleten iştirak edilmesi halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, şirket adına iştirak edilmesi halinde şirketi temsile yetkili olduğuna dair noter tasdikli yetki belgesi, ortak girişim olması halinde ise noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,
6- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde 200,00(ikiyüz) TL karşılığında İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünden temin edilebilir. 
7- İhaleye girecekler istenilen belgeleri ihale günü en geç saat 11:00’e kadar İdaremiz Yatırım ve İnşaat Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. 
8-  İadeli taahhütlü posta vasıtası ile yapılan müracaatlar kabul edilecektir.(Postadaki gecikmelerden idare sorumlu değildir.)
9- İl Encümeni 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri