İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İHALE İLANI
A
a

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

Belediyemiz tasarrufunda bulunan Düzce Belediyesi mücavir alanları dahilinde Çamköy Asfalt şantiyesi arazi, müştemilatı, tesis, teçhizat ve araçları 3 yıl süre ile 2886 Sayılı yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü arttırma ile kiraya verilecektir. İhale 13 Aralık 2013 Cuma saat 10:30' da Belediye Encümen Salonu'n da yapılacaktır.Kiraya verilecek olan yerin geçici teminatı tahmini 1 yıllık kira bedelinin % 3' ü olup kesin teminatı ise ortaya çıkacak olan aylık kira bedeli üzerinden 1 yıllık tutarın % 6'sıdır. Kiraya verilecek işyerlerinin aylık (KDV Hariç) tahmini kira bedelleri ve ihale teminat tutarları aşağıda olduğu gibidir.
 Aylık Tahmini Kira Bedeli  Geçici Teminat TUTARI
(KDV Hariç)
11,750.00 TL 4.230.00 TL
 
İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:
* Kanuni ikametgah belgesi (Şirketlerde aranmaz)
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve halihazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.
* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi.( İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
* İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini (noter tasdikli) ibraz etmesi (ihalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)
* İstekli adına vekaleten iştirak ediyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi (ihalenin yapıldığı yıla ait)
* Tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat telefon ve varsa fax numarası ( Bu adrese yazı ve fax ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi
*İlan metni, kira sözleşmesi ve ihale şartnamesinde ki tüm hükümleri okuyup aynen kabul ettiğine ilişkin taahhüt vermesi.
* Düzce Belediyesi adına alınmış yukarda belirtilen tutarda Geçici ve Büfe Teminatına ait teminat mektubu veya vezne alındısı
*İsteklinin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi.( Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin veilmesi esastır.)
* Teknik personel taahhütnamesi (Müşteri /Firma/Ocak işletmesi için gerekli işlemler tamamlanıp işletmeye açılana ve iş bitimine kadar, 1 adet Maden Mühendisi ihtiyaç duyulması halinde Elektrik Mühendisi veya Elektrik Teknikeri bulundurulucağını taahhüt edecektir.)
 Bütün belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır, diğer suretler kabul edilmeyecektir. İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini'' Alındı Belgesi'' karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edebilirler.
  İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde görebilir ve temin edebilirler.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri