İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
A
a

7 ADET (T) PLAKA DAĞITIM İHALE İLANI

2015 / 317 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda 7 adet (T) Plaka; 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü araştırma yöntemi ihale edilecektir.

1- İhale Düzce Belediyesi Encümeni tarafından Düzce Belediyesi Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu'nda 16 Ağustos 2016 Salı günü saat 16:00'da yapılacaktır. Katılımcıların; bu şartname hükümlerince hazırlayacakları belgeleri ihale saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne “Alındı Belgesi” karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Her bir (T) Plaka için KDV Hariç muhammen bedel ve geçici teminatı tutarı (Muhammen bedelin %3'ü) aşağıdaki gibidir. Teklif edilecek bedel muhammen bedelin altında olamaz. Muhammen bedelin altında olan teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Muhammen Bedel Geçici Teminat Bedeli

(KDV Hariç)

54.500,00 TL 1.635,00 TL

3-İhaleye sadece aşağıdaki belgelere sahip “Gerçek Kişiler” katılabilecektir.

4-İhaleye katılmak için gerekli olan belgeler;

*Katılımcı tarafından “okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi yazılı imzalı şartname.

*2016 yılı içerisinde alınmış Adli Sicil Kayıt Belgesi aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 12/c maddesinin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar katılamayacaklardır.)

*2003 / 6259 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçeceğini ve sürekli icra edeceğini belirtir beyanname.

*Teklif edilen KDV Hariç bedelin %3'ünden az olmayan tutarda Geçici Teminat makbuzu.

5-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen şahıslar, ihalelere girmekten yasaklı olanlar, gerek doğrudan ve gerekse bir vekil aracılığı ile dağıtıma giremezler. Bu yasaklara aykırı olarak dağıtıma girenler, dağıtım hakkı kazanmış olmasalar bile hak sahiplikleri feshedilerek yatırılan tutarlar gelir kaydedilerek kanunun diğer ilgili müeyyideleri tatbik edilecektir.

6-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.

7-Şartname Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğünden görülebilir ve temin edilebilir. Teslim edilen belgeler hiçbir sebeple geri alınamayacaktır.

8-Düzce Belediye Ercümeni tarafından alındı sıra numarasına göre yapılan kontrol sonucu uygun olanlar katılımmcılar arasında; yine alındı sıra numarasına göre sözlü açık teklif usulü arttırma yapılacaktır.

9-İhale sonucu ortaya çıkan KDV Dahil bedel; 5 eşit taksitte ilki peşin olmak üzere aylık taksitler halinde ödenecektir. İlgili taksitlerin gecikmesi halinde; 6183 Sayılı Kanunun 51. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu Kararı'nca tespit edilen oranlarla hesaplanan gecikme zammı ile beraber ödenecektir. Hak sahibinin vadesinde ödenmemiş 2 taksiti olması halinde hak sahipliği iptal edilecek, yatırmış olduğu bedeller irat kaydedilerek Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne plaka tahsisinin iptali bildirilecektir.

10-İhaleyi kazananlar kararın kendilerine tebliğini izleyen 15 gün içerisinde; KDV Dahil İhale Bedelinin peşinatını, İhale Karar Pulu ve Kesin Teminat tutarını yatırmak suretiyle noterce sözleşme yapacaklardır. Ayrıca Düzce Belediyesi “Ticari Taksi Özel Çalışma Ruhsatı”nı da almak zorundadır. Söz konusu tarihe kadar bu işlemleri tamamlamayanların hakları iptal edilerek yatırmış oldukları tutarlar gelir kaydedilerek ihale yasaklısı ilan edileceklerdir.

11-Vergi, resim, harçlar ile sözleşme giderleri katılımcıya aittir.                            

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri