İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
A
a

GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

 

 

S. No

İlçe/Köyü

Mevkii

Pafta

Ada

Parsel No

İmar Niteliği

Miktarı (m2)

Kdv Hariç Tahmini Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

İhale Şekli

1

Gümüşova /Selamlar

Arıburun

G25B20A1B

357

5

Sanayi Arsası

17.856,19

1.071.372,00

32.141,16

16.05.2016

11:00

Açık Teklif

2

Gümüşova /Selamlar

Arıburun

G25B20A2A-2B

388

2

Sanayi Arsası

10.489,30

734.251,00

22.027,53

16.05.2016

14:00

Açık Teklif

3

Gümüşova /Selamlar

 

G25B20A1B

355

4

Sanayi Arsası

45.447,04

3.226.740,00

96.802,20

16.05.2016

15:30

Kapalı Teklif

 

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan 1. ve 2. Sıradaki taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile 3.sıradaki taşınmaz Kapalı Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Gümüşova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler :

 

  1. GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemizin Düzce Halk Bankası Şubesi TR87 0001 2009 3270 0007 0000 15 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 2-Adres beyanı 3-Nüfus kayıt örneği 4-Noter tasdikli imza beyannamesi 5-İhale şartname bedeline ait makbuz (Gümüşova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinden 300,00 TL.’ye satın alınacak) 6- Gümüşova Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi 7-Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi

  2. TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 2-Adres beyanı 3-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi 4-Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemizin Düzce Halk Bankası Şubesi TR87 0001 2009 3270 0007 0000 15 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 5-İhale şartname bedeline ait makbuz (Gümüşova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinden 300,00 TL.’ye satın alınacak) 6- Gümüşova Belediyesine “Borcu yoktur” belgesi 7-Vekâleten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi

İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü, saat 10:00’a kadar, Gümüşova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

  • İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.

 

 

Ahmet AZAP

Belediye Başkanı

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri