İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
A
a

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DÜZCE İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Özel Amaçlı Ambulans Otomobillerin Taşınır mal Satış İlanı

 

 

İdarenin Adı : Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

Adres : Muncurlu Köyü / DÜZCE

Telefon : 380 529 13 00

Faks : 380 549 78 19

 

MADDE–1 Satılacak Özel Amaçlı Ambulans otomobillerin bilgileri.

 

S.N

CİNSİ VE MODELİ

MARKASI

DURUMU

PLAKASI

BULUNDUĞU YER

TAHMİNİ BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

( % 20)

1

2002 MODEL AMBULANS OTOMOBİL

(YAKIT MOZOTLUDUR)

PEUGET

EKONOMİK ÖMRÜ

DOLMUŞTUR.

81 AS 573

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS ARKASI HASTANE OTOPARKI

 

 

 

8.900,00 TL

 

 

 

1.780,00 TL.

 

2

1999

MODEL

AMBULANS

OTOMOBİL

(YAKIT MOZOTLUDUR)

MERCEDES

BENZ

EKONOMİK ÖMRÜ

DOLMUŞTUR.

81 BL 586

DÜZCE ATATÜRK

DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS ARKASI

HASTANE OTOPARKI

 

 

5.800,00 TL

 

 

1.160,00 TL.

3

2003

MODEL

AMBULANS

OTOMOBİL

(YAKIT MOZOTLUDUR)

FORD-TRANST

EKONOMİK ÖMRÜ

DOLMUŞTUR.

81 BA 874

DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİS ARKASI HASTANE OTOPARKI

 

 

5.300,00 TL

 

 

1.060,00 TL.

 

MADDE-2 Hastanemize ait yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.nci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen tarih ve Saat’de Hastanemiz Muncurlu Hizmet Binası Toplantı Salonunda komisyon huzurunda yapılacaktır.

 

İhalenin Yapılacağı Adres: Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Hizmet Binası

İhale Tarihi : 06/04/2016

İhale Saati : 10.30, 10.40 ve 10.50

 

MADDE-3 İhaleye katılacak isteklilerin;

a)Yukarıda belirtilen Özel Amaçlı Ambulans otomobillerin satışları ile ilgili İşi’nin Muhammen Bedellerinin % 20’si olan geçici teminatlarının isteklilerin talep edecekleri ambulans otomobillerin plakalarını belirtmek kaydı ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi T.C. Halk Bankası Düzce Şubesindeki TR 17 0001 2009 3270 0005 0000 68 hesabına yatırıldığına dair dekont veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini, (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici,süresiz limit içi olması ve teyit yazısının’da ibrazı gerekir)

b)Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti veya yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( ikametgâh senedi) tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini (adres beyanı) tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden yıl içinde alınmış sicil belgesi, Tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak girişim beyannamesinin,

c)Gerçek kişiler adına vekâleten katılacakların Noter Tasdikli vekâletname; ihale gün ve saatine kadar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu Hizmet Binasında toplanacak olan İhale Komisyon Başkanlığına posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

 

MADDE–4 İhale şartnamelerini her gün mesai saatleri içinde Hastanemiz Muncurlu Hizmet Binasında bulunan Satınalma Servisinde ücretsiz olarak görebilirler

 

MADDE–5 Bahsi geçen taşınır mal olan özel amaçlı ambulans otomobillerin ihale bedelleri peşin ödenecek olup, satış bedelleri üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca K.V.D.alınacaktır.

 

MADDE–6 Taşınır mal Ambulans otomobiller ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım satım ve yerinden alma giderleri TÜVTÜRK muayene ücretleri alıcıya aittir.

 

 

MADDE-7: İhaleye Katılamayacak Olanlar:

a) Hastanede görev yapan hiç kimse ihaleye iştirak edemez.

b) Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihaleye katılamazlar.

 

MADDE-8: Komisyon ihaleyi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 29.maddesine istinaden gerekçesini belirtmek suretiyle yapıp yapmamakta serbesttir İLAN OLUNUR

 

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri