İLAN

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00
İLAN
T.C.
DÜZCE
2.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2014/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce Merkez Şerefiye Mahallesi 77 Ada 38 Parsel sayılı boş arsa
Adresi : ŞEREFİYE MAHALLESİ MERKEZ DÜZCE
Yüzölçümü : 714,67 m2
Arsa Payı : Hisseli
İmar Durumu : Ayrık nizam 3 Kat konut ve Ticari saha da kalır. 
Kıymeti : 857,604,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaybındaki Şerhler : Yok
1.Satış Günü : 24/09/2014 günü 14:15 – 14:25 arası
2.Satış Günü : 20/10/2014 günü 14:15 – 14:25 arası
Satış Yeri : Düzce 1. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma Salonu – null null / null
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50' sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek  şartı ile  ihale olunur.Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. %05,69 Damga vergisi, %18 KDV: %040 ın ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. %2-1 Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 
4- Satış bedeli hemen ve verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren  herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ilan-5811.html