İhale İlanı

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NDAN

 


 

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıdaki listede belirtilen arsaların ve işyerlerinin niteliğindeki taşınmazlar, 2886 Devlet İhale Yasasının 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü Arttırmayla satılacaktır. İhale 12 Şubat 2015 Perşembe günü aşağıda belirtilen saatlerde Düzce Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhale edilecek mülklere ait geçici teminat tutarları %3 oranında olup, Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-r maddesi uyarınca *(KDV‘den istisna) muaf olan gayrimenkuller listede belirtilmiş olup tahmini satış bedelleri ve ihale teminat tutarları, aşağıda olduğu gibidir.

.

MAHALLE

ADA PARSEL

ALAN( m2)

 

KAT

BB NO:

CİNSİ

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI

İHALE SAATİ

Ş.MURAT DEMİR MAH.

0/4633

4188.82m2

 

 

1

ARSA

1,090,000.00 TL

32,700.00 TL

10:30

Ş.MURAT DEMİR MAH.

0/4634

2343.08m2

 

 

2

ARSA

610,000.00 TL

18,300.00 TL

10:40

ÇİFTEPINARLAR *(KDV İSTİSNA)

0/2967

732.00m2

 

 

3

ARSA

455,000.00 TL

13,650.00 TL

10:50

BESLANBEY

124/2

1882.99m2

 

 

12

ARSA

1,260,000.00 TL

37,800.00 TL

11:00

BESLANBEY

126/2

989.23m2

 

 

3

ARSA

660,000.00 TL

19,800.00 TL

11:10

BESLANBEY

127/2

632.16m2

 

 

4

ARSA

425,000.00 TL

12,750.00 TL

11:20

BESLANBEY

1627/1

2262.26m2

 

 

16

ARSA

1,510,000.00 TL

45,300.00 TL

11:30

KİREMİTOCAĞI MAHALLESİ

0/511

2002.49m2

 

 

 

ARSA

7,010,000.00 TL

210,300.00 TL

11:40

ÇAVUŞLAR MAHALLESİ

871/7

3244.22m2

 

 

 

ARSA

815,000.00 TL

24,450.00 TL

13:20

ORHANGAZİ (YÖRÜKLER) MAH.

248/1

2100.11m2

 

 

 

ARSA

505,000.00 TL

15,150.00 TL

13:40

Ş.BAYRAM GÖKMEN MAH. *(KDV İSTİSNA)

0/4466

5425.64m2

 

 

 

ARSA

1,450,000.00 TL

43,500.00 TL

14:00

ÇAMKÖY MAHALLESİ *(KDV İSTİSNA)

106/4

571.74m2

 

 

 

ARSA

306,000.00 TL

9,180.00 TL

14:20

METEK MAHALLESİ *(KDV İSTİSNA)

754/2

2426.01m2

 

 

1

ARSA

787,500.00 TL

23,625.00 TL

14:40

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

72.00m2

 

ZEMİN

 

İŞYERİ

350,000.00 TL

10,500.00 TL

15:00

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

74.00m2

 

ZEMİN

 

İŞYERİ

440,000.00 TL

13,200.00 TL

15:40

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

67.00m2

 

ZEMİN

 

İŞYERİ

212,500.00 TL

6,375.00 TL

16:00

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

65.00m2

 

2. KAT

 

İŞYERİ

200,000.00 TL

6,000.00 TL

16:20

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

78.00m2

 

2. KAT

 

İŞYERİ

225,000.00 TL

6,750.00 TL

16:40

CEDİDİYE MAHALLESİ

135/44

20.00m2

 

2. KAT

 

İŞYERİ

105,000.00 TL

3,150.00 TL

17:00

 

İhaleye Katılmak İçin İstenen Belgeler:

* Kanuni ikametgâh belgesi (Şirketlerde aranmaz)

* İsteklinin tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, Ticaret Odası Kaydı ibraz edilmesi.

* Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.

* İstekli adına vekâleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekâletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.

* 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun 26. maddesinde belirtilen değerlerde yukarıda yazılı teminat tutarlarının verilmesi.

* İsteklinin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı ve idareye borcu olmadığına borcu yoktur yazısı.

 

İhaleye katılmak isteyenler teminatlarını ve yukarıda belirtilen belgelerini “Alındı Belgesi” karşılığında ihale günü ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü’ ne teslim edebilirler.

İstekliler bu işe ait şartnameyi ihale günü ve saatine kadar her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde görebilir ve temin edebilirler. İlan olunur.

 

Salih KESKİNLİ

Belediye Başkan V.

 

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-7015.html