AÇIK ARTIRMA İLANI

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

T.C DÜZCE 2.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/23 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri :

1.NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Düzce İl, Cumayeri İlçe, 11 Parsel No, YENİYAKA Mahalle/Mevkii, Cumayeri Yeniyaka Mahallesi

Adresi :Yaka Mahallesi Mezkez Cumayeri

Yüzölçümü :1.740,00 m2

Arsa Payı :Hisseli

İmar Durumu :Cumayeri Belediye imar dahilinde

Kıymeti :43.500,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :

1.Satış Günü :15/09/2015 günü 14:00-14:05 arası

2.Satış Günü :15/10/2015 günü 14:00-14:05 arası

Satış Yeri :Düzce1.Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – null null / null

 

2.NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Düzce İl, Cumayeri İlçe, 55 Parsel No, YENİYAKA Köyü, Üzerinde iki ayrı betonarma ev, samanlık, kuruluk ve diğer müştemilatı

Adresi :Yaka Mahallesi Mezkez Cumayeri

Yüzölçümü :2.400,00 m2

Arsa Payı :Hisseli

İmar Durumu :Cumayeri Belediye imar dahilinde

Kıymeti :200.454,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :

1.Satış Günü :15/09/2015 günü 14:05-14:10 arası

2.Satış Günü :15/10/2015 günü 14:05-14:10 arası

Satış Yeri :Düzce1.Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – null null / null

 

3.NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Düzce İl, Cumayeri İlçe, 128 Parsel No, YENİYAKA Mahalle-Mevkii, Taşınmazın kenarlarından imar yolu geçmektedir.

Adresi :Yaka Mahallesi Mezkez Cumayeri

Yüzölçümü :5.500,00 m2

Arsa Payı :Hisseli

İmar Durumu :Cumayeri Belediye imar dahilinde

Kıymeti :137.500,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :

1.Satış Günü :15/09/2015 günü 14:10-14:15 arası

2.Satış Günü :15/10/2015 günü 14:10-14:15 arası

Satış Yeri :Düzce1.Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – null null / null

 

4.NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Düzce İl, Cumayeri İlçe, 205 Parsel No, YENİYAKA Mahalle-Mevkii, Cumayeri Yeniyaka Mahallesi 150,00 m2 bahçe üzerinde tek katlı kargir ev,

Adresi :Yaka Mahallesi Mezkez Cumayeri

Yüzölçümü :150,00 m2

Arsa Payı :Hisseli

İmar Durumu :Cumayeri Belediye imar dahilinde

Kıymeti :56.250,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :

1.Satış Günü :15/09/2015 günü 14:15-14:20 arası

2.Satış Günü :15/10/2015 günü 14:15-14:20 arası

Satış Yeri :Düzce1.Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – null null / null

 

5.NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Düzce İl, Cumayeri İlçe, 219 Parsel No, YENİYAKA Köyü, Cumayeri Yeniyaka Mahallesi nedi üzerinde betonarma 2 katlı ev olan yer

Adresi :Yaka Mahallesi Mezkez Cumayeri

Yüzölçümü :900,00 m2

Arsa Payı :Hisseli

İmar Durumu :Cumayeri Belediye imar dahilinde

Kıymeti :125.636,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :

1.Satış Günü :15/09/2015 günü 14:20-14:25 arası

2.Satış Günü :15/10/2015 günü 14:20-14:25 arası

Satış Yeri :Düzce1.Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – null null / null

 

6.NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Düzce İl, Cumayeri İlçe, 316 Ada No, YENİYAKA Mahalle- Mevkii, Cumayeri Yeniyaka Mahallesinde üzerinde ahır ve samanlık olan yer

Adresi :Yaka Mahallesi Mezkez Cumayeri

Yüzölçümü :1.146,00 m2

Arsa Payı :Hisseli

İmar Durumu :Cumayeri Belediye imar dahilinde

Kıymeti :36.108,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :

1.Satış Günü :15/09/2015 günü 14:25-14:30 arası

2.Satış Günü :15/10/2015 günü 14:25-14:30 arası

Satış Yeri :Düzce1.Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – null null / null

 

7.NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Düzce İl, Cumayeri İlçe, 318 Ada No, YENİYAKA Mahalle- Mevkii, Cumayeri Yeniyaka Mahallesinde üzerinde tek katlı yığma kargir ev

Adresi :Yaka Mahallesi Mezkez Cumayeri

Yüzölçümü :150,00 m2

Arsa Payı :Hisseli

İmar Durumu :Cumayeri Belediye imar dahilinde

Kıymeti :56.250,00 TL

KDV Oranı :%18

Kaydındaki Şerhler :

1.Satış Günü :15/09/2015 günü 14:30-14:35 arası

2.Satış Günü :15/10/2015 günü 14:30-14:35 arası

Satış Yeri :Düzce1.Sulh hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu – null null / null

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden,ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları taoplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin,tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.%5,69 Damga vergisi,%18 KDV,%40'ın 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddalarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Şatış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas kanununun133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir.İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır.İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,bu fark,varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname,ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/23 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/acik-artirma-ilani-8190.html